LejeVikar sikrer det rigtige match

Fastansættelse

At rekruttere nye medarbejdere til fastansættelse opleves af mange – og med rette – som en ressource- og tidskrævende proces. Vores konsulenter er dagligt beskæftiget med rekrutteringshåndværket og er derfor særdeles rutinerede inden for området.

Rekruttering på alle niveauer og indenfor alle brancher
Vi rekrutterer topkandidater inden for alle områder og brancher – uanset om der er tale om lederstillinger eller operationelle medarbejdere.

Vælger du at lade LejeVikar håndtere dit rekrutteringsforløb, undgår du selv at annoncere, gennemgå ansøgninger og afholde samtaler – alt dét står vi for. Gennem tæt og løbende dialog afdækker vi jobprofilen og afstemmer de gensidige forventninger og slutteligt udvælger vi 2-4 kandidater, der matcher den job- og personprofil du efterspørger og som vi sammen har defineret.

Rekrutteringsprocessen kan bl.a. omfatte:
 • Identifikation af din virksomheds behov og tilhørende job-/personprofil
 • Annonceudarbejdelse, tekst og layout (tilvalg)
 • Indrykning af annonce på relevante jobportaler (tilvalg)
 • Besvare telefoniske spørgsmål fra jobansøgere
 • Sende bekræftelse på modtagne ansøgninger
 • Gennemgå og grovsortere ansøgninger
 • Planlægning af interviewforløb
 • Indkalde et relevant antal ansøgere til samtale
 • Afholde 1. interview med indkaldte ansøgere
 • Foretage referencetjek hos tidligere arbejdsgivere, minimum 2 referencer
 • Indhentning af straffeattest
 • Gennemførsel af personprofil-analyse, (tilvalg)
 • Gennemførsel af relevant kompetenceanalyse, (tilvalg)
 • Indsnævring af ansøgerfeltet til 2-3 kandidater
 • Indkalde til og afholdelse af 2. interview.
 • Præsentere udvalgte ansøgere for kunden
 • Sende afslag til øvrige ansøgere
 • Gennemførsel af opfølgningssamtaler med din virksomhed og den udvalgte kandidat efter hhv. 1 og 3 måneders ansættelse

Vi gennemgår altid de relevante eksamensbeviser, uddannelsesbeviser, certifikater, så vi på alle områder sikrer de faktuelle kompetencer er til stede hos den enkelte kandidat.

Kontakt os

Sarah Skaarup Olsen

Sarah Skaarup Olsen

Konsulent

Tlf.: +45 92 150 326
ssh@lejevikar.dk