Opret dig i vores jobdatabase

Opret dig kvit og frit i vores jobdatabase. Herefter inviteres du typisk til et interview, hvor vi afstemmer forventninger og kompetencer.

Lejevikar jobdatabase

Samtykkeerklæring

Ifølge Datatilsynet har Lejevikar tilladelse til at opbevare persondata med henblik på erhvervsmæssig bistand ved ansættelser. Vi skal derfor gøre dig opmærksom på følgende:
Almindelige personoplysninger
De personoplysninger som du afgiver til os, kan blive videregivet til vore lokalafdelinger samt til kunder i ind- og udland. Derudover kan oplysningerne blive videregivet til tredjepart, såfremt vi bliver pålagt en retslig forpligtelse herom.

Følsomme personoplysninger
Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit særskilte samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få adgang til og rette i dine personoplysninger.

Har du søgt et vikariat hos Lejevikar gemmes dine oplysninger i 2 år, hvorefter de slettes. Søger du en fast stilling slettes dine oplysninger 3 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen. Ønsker du, at vi gemmer dine data herudover, skal du blot give dit samtykke hertil.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter alle registrerede oplysninger straks slettes.